Uavhengig-Kontroll nye boliger


01/01/2013 er det krav om uavhengig-kontroll av boliger med våtromstilbygg og der ombygging av våtrom medfører brudd av branncelle i TK 1. -- Kontrollutførelse innebærer, kontroll av at systemet har rutiner for kvalitetssikring av aktuelle arbeider. -- Kvalitetssikring er utført i samsvar med ansvarlig foretaks rutiner for kvalitetssikring. -- Stikkprøvemessig, fysisk kontroll, at rutiner er fulgt i henhold til prosjekteringsgrunnlaget og at produktdokumentasjon er i samsvar med montert produkt. Og samvirke bekreftelse i produktdokumentasjon mellom monterte produkter. --

Uavhengig-kontroll våtrom


01/01/2013 er det krav at alle nye boliger skal ha uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i TK 1. - 01/01/2013 er det også krav til at fritidsboliger med mer enn et våtrom må ha uavhengig kontroll i TK 1.

 


  

 

<> Kontakt Informasjon <>


<> adm@ing-ken-henry.com
<> Tlf: 93270004 <>
<> Ing.Ken-Henry Skeie <>
<> 3690 Hjartdal <>
<> Org.984 771 622 MVA <><><>


 


 


<> ken@ing-ken-henry.com<>
 

 

hjemmesider

 

 


 


 
prestodden.com


 
Free Calendar from Bravenet.com Free Calendar from Bravenet.com