Free Blog from Bravenet.com Free Blog from Bravenet.com
Ing-Ken-Henry.com

TEGNINGER HUS


Søknader i en byggeprosess kan våre både vanskelig og tidkrevende, det er ofte nødvendig å overlate jobben til profesjonelle aktører som kjenner saksgangen og prosedyrene, både hos bygg og plan etatene, vegvesen og eventuellt forhold som gjelder DSB og brannvesenet. Ingeniørfirmaet Ken-Henry Skeie kjenner prosedyrene og prosessen,som vil spare dere verdigfull tid og ergelser.


>

Herskaps1.pdf

TØMRE

RENOVATION


Forretning

Tilbygg

Firmaet Ing.Ken-Henry Skeie ordner alle relevante søknader i riktig rekkefølge.

BYGG KONSTRUKSJONSTEGNING


Bedriften Ing.Ken-Henry Skeie bruker et moderne Amerikansk CAD program som forenkler tegneprosessen og gjør skissene lett forståelige. Dette gjør at dere sparer tid og penger.Tegningene bygges opp etter deres ønske

Vi formidler gjerne kontakt med relevante firmaer til byggeprosessen slik at prisoverslag tydligjøres.

BYGG LUXUS


Ingeniørfirmaet tar også på seg oppgaver som kvalitetssikrer av ferdig oppførte bygg ,arbeidet består av relevante sjekkpunkter i oppføringen som har relevans for levetiden for bygget og kvaliteten på verket.


Kontakt Informasjon

<> Mail Oss
<> Tlf: 93270004
<> Ing.Ken-Henry Skeie
<> 3690 Hjartdal
<> Org.984 771 622 MVA