Søknadsprosesser


Søknader i en byggeprosess kan være både vanskelig og tidkrevende, det er ofte nødvendig å overlate jobben til profesjonelle aktører som kjenner saksgangen og prosedyrene, både hos bygg og plan etatene, vegvesen og eventuellt forhold som gjelder DSB og brannvesenet. Ingeniørfirmaet Ken-Henry Skeie kjenner prosedyrene og prosessen,som vil spare dere verdigfull tid og ergelser, slike saker må ofte purres på rette måten for å bedre saksgangen og for å få det rette svaret. Vi er firmaet til denne oppgaven, vi tar også oppgaver med å gi bedriften relevant HMS som tilfredstiller de sikkerhetsmessige krav.

 


Firmaet Ing.Ken-Henry Skeie ordner alle relevante søknader i riktig rekkefølge og oppdaterer bedriftens HMS hvis ønskelig.

 


Bygg Konstruksjonstegning


Bedriften Ing.Ken-Henry Skeie bruker et moderne Amerikansk CAD program som forenkler tegneprosessen og gjør skissene lett forståelige. Dette gjør at dere sparer tid og penger.Tegningene bygges opp etter deres ønske

 


Vi formidler gjerne kontakt med relevante firmaer til byggeprosessen slik at prisoverslag tydligj�res. 

<> Kontakt Informasjon <>


<> adm@ing-ken-henry.com
<> Tlf: 93270004 <>
<> Ing.Ken-Henry Skeie <>
<> 3690 Hjartdal <>
<> Org.984 771 622 MVA <><><>


 


 


<> ken@ing-ken-henry.com<>
 

 

hjemmesider

 

 prestodden.com


 

Free Calendar from Bravenet.com Free Calendar from Bravenet.com